1999

---------------------------
26.11.99 - 12.12.99
---------------------------
KOCH-HAUS, Schengen
exposition collective avec l´ARC
Luxemburger Wort – LD - 30.11.99
Républicain Lorrain – 2.12.99

---------------------------
04.11.99 - 14.11.99
---------------------------
Konschthaus Beim Engel, Luxembourg
exposition collective avec EMPREINTE
Luxemburger Wort, Mariana Wathelet - 15.11.99

---------------------------
08.07.99 - 25.07.99
---------------------------
Sprénkenger Haff, Sprinkange
exposition collective avec le LAC
Luxemburger Wort, Nelly Lecomte - 20.07.99

1998

---------------------------
19.11.98 - 02.12.98
---------------------------
Konschthaus Beim Engel, Luxembourg
exposition collective avec le LAC
Luxemburger Wort, Mariana Wathelet - 25.11.98 (1/2)
Luxemburger Wort, Mariana Wathelet - 25.11.98 (2/2)

---------------------------
31.10.98 - 08.11.98
---------------------------
Source Kind, Mondorf
exposition collective avec l' ARC
Tageblatt - 5.11.98
Républicain Lorrain - 4.11.98

---------------------------
10.09.98 - 30.10.98
---------------------------
"Astefinam", exposition collective avec le LAC
Luxemburger Wort, Mariana Wathelet - 15.09.98 (1/2)
Luxemburger Wort, Mariana Wathelet - 15.09.98 (2/2)
Tageblatt, France Clarinval - 17.9.98
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Robert Medernach - 10.9.98

---------------------------
28.05.98 - 14.06.98
---------------------------
Caves Bernard-Massard, Grevenmacher
exposition collective avec l' ARC
Luxemburger Wort - 30.5.98
Républicain Lorrain - 5.6.98

---------------------------
08.06.98 - 20.06.98
---------------------------
Office du Tourisme, Givet (F)
exposition personnelle
L' Ardennais - 18.6.98

---------------------------
30.04.98 - 17.05.98
---------------------------
Konschthaus Beim Engel
& Joséane Hoffmann + Marcel Schwaller
Luxemburger Wort, Marie-Anne Lorgé - 8.5.98

---------------------------
07.01.98 - 25.01.98
---------------------------
Konschthaus Beim Engel, Luxembourg
exposition collective avec le LAC
Luxemburger Wort, Marie-Anne Lorgé - 17.1.98
Républicain Lorrain - 8.1.98

1997

---------------------------
08.11.97 - 11.11.97
---------------------------
Source Kond, Mondorf
exposition collective avec l 'ARC
Luxemburger Wort, Marianne Eisen - 13.11.97
Républicain Lorrain - 11.11.97

---------------------------
16.10.97
---------------------------
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam (NL)
"Bringing The Children Back Home"
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek - 30.10.97

---------------------------
09.10.97 - 02.11.97
---------------------------
Galerie De Lorenzi, Schouweiler
exposition personnelle
Luxemburger Wort, Marianne Eisen - 17.10.97
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Henri Fischbach - 17.10.97

---------------------------
19.02.97
---------------------------
portrait
Télécran, Bernadette Lorang-Schosseler - N° 9 / 19.2.97