Konschthaus Beim Engel, Luxembourg
exposition collective du LAC
"Feu I, II, III, IV"
7.1. - 19.1.03