2014

---------------------------
10.08.14 - 31.10.14
---------------------------
7e Biennale de Douro, Portugal
Sabrosa, Auditorium
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek - 29.08.14

---------------------------
07.07.14
---------------------------
Le "Luxemburger Wort" à
l' atelier EMPREINTE - série "visite d'atelier"
Luxemburger Wort, Marie-Laure Rolland - 14.7.14
Luxemburger Wort, Wort.lu, photos Guy Jallay - 11.7.14

---------------------------
01.05.14 - date indéterminée
---------------------------
MNHA, Musée National d'Histoire et d'Art
Projet MNHA (Shop du Musée) - EMPREINTE
Radio 100,7 - 20.5.14
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek - 2.6.14

---------------------------
22.04.14 - 18.5.14
---------------------------
CCRN, Neumünster, Luxembourg
"Plus semblables que différents"
Luxemburger Wort, Mireille Petitgenêt - 6.5.14
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Giulio Pisani - 3.5.14

---------------------------
29.03.14 - 21.04.14
---------------------------
CCRN, Neumünster, Luxembourg
"Fifty/Fifty", projet EMPREINTE-KAUS
Tageblatt, Fernand Weides - 16.4.14
Luxemburger Wort, Nathalie Becker - 11.4.14
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Giulio Pisani - 3.4.14

2013

---------------------------
28.11.13 - 22.12.13
---------------------------
Bech, galerie Becher Gare
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek - 28.11.13

---------------------------
13.02.13 - 28.04.13
---------------------------
Wiltz, galerie Pisart - ArtLoop 2012-13
Luxemburger Wort - 17.4.13

---------------------------
22.02.13 - 24.02.13
---------------------------
Munsbach, An der Dällt
Luxemburger Wort - 27.2.13

---------------------------
06.02.2013
---------------------------
Mersch - Eng Geméng fir Jiddereen
Luxemburger Wort - 8.2.13

2012

---------------------------
28.11.12 - 16.12.12
---------------------------
galerie Gaasch
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Giulio Pisani - 5.12.12

---------------------------
15.09.12 - 05.10.12
---------------------------
Merzig
Saarbrücker Zeitung, Norbert Wagner - 17.9.12

---------------------------
05.04.12 - 09.04.12
---------------------------
Grevenmacher, Maacher Oart
Luxemburger Wort, Jeroen Van Der Hoef - 7.4.12

2011

---------------------------
01.12.11 - 29.01.12
---------------------------
Château de Bourglinster
WOXX - 2.12.11
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek, Giulio Pisani - 16.12.11

---------------------------
13.10.11 - 23.12.11
---------------------------
Musée A Possen, Bech-Kleinmacher
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek - 29.11.11
Tageblatt - 30.11.11
Luxemburger Wort - 9.12.11

---------------------------
14.10. 11 - 17.11.11
---------------------------
Konscht am Joer vum Bësch
Luxemburger Wort - 28.11.11

---------------------------
07.10.11 - 23.10.11
---------------------------
KUFA, Esch (EMPREINTE)
article par Nathalie Becker au Luxemburger Wort - 18.10.11

---------------------------
20.5.11 - 9.6.11
---------------------------
expo "BëschBummler" au CCRN - chapelle abbaye de Neumünster
article au Luxemburger Wort par Gilbert Linster, le 15.6.11

---------------------------
17.3.11 - 17.4.11
---------------------------
expo "CAL photo" au CCRN - cloître abbaye de Neumünster
article au Luxemburger Wort par Nathalie Becker, le 1.4.11
article à la Zeitung vum Letzebuerger Vollek par Giulio Pisani, le 26.3.11